Chào mừng quý khách đến với công ty TNHH Thương mại và dịch vụ AP Việt Nam (Lọc Nước 365)

Lọc Nước 365

 

Chính Sách Bảo Mật

Lọc nước 365 cam kết bảo vệ thông tin cá nhân người dùng theo chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến việc thực hiện giao dịch đơn hàng, hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của người sử dụng trong thời gian luật pháp quy định. 

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website: locnuoc365.com, được xác định khi bạn muốn sử dụng dịch vụ của website (giao dịch đơn hàng, hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ).

Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình thực hiện giao dịch, cho những thông báo sau này, hoặc để cung cấp dịch vụ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của khách hàng chỉ được sử dụng trong hoạt động quản lý và kinh doanh của website.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Công ty có hệ thống máy chủ có khả năng lưu trữ thông tin khách hàng tối thiểu là 02 năm

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Việc bảo mật các thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng là tuyệt đối và sẽ không bị xuất trình cho bên thứ ba bất kỳ trừ khi có yêu cầu từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

5. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Người dùng có quyền gửi khiếu nại đến Ban quản trị của Lọc nước 365 đến địa chỉ Công ty hoặc qua hotline.

 Hotline: 1900262919002669 (hoạt động 24/7)

Lọc nước 365 có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.